przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Opieka duszpasterska

LOKALIZACJA PRZY ULICY CEGLANEJ 35

Szpital zapewnia pełną opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość korzystania z Kaplicy Szpitalnej, która zlokalizowana jest na 4 piętrze. Opiekę dla pacjentów wyznania rzymsko-katolickiego sprawuje Kapelan Szpitalny, z Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Ul. Piękna 8, 40-591 Katowice-Brynów, tel. (32) 257-15-47.

Msze święte odprawiane są w każdą niedzielę o godzinie 7.00 w Kaplicy Szpitalnej. Msze odbywają się także w każdy pierwszy piątek miesiąca. Codziennie, a także przed każdą Mszą św. jest możliwość przystąpienia do spowiedzi. Sakramenty udzielane są przez Kapłana podczas codziennych wizyt na oddziałach. Dodatkowo Sakramenty Pokuty, Spowiedzi czy Namaszczenia Chorych udzielane są na życzenie chorych na poszczególnych oddziałach przez cały tydzień, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z Kapelanem.

W sprawach pilnych, w przypadku braku odpowiedzi pod wskazanym powyżej nr telefonu, potrzebę kontaktu można zgłosić pielęgniarce, która umożliwi kontakt bezpośrednio do Kapelana poprzez centralę telefoniczną Szpitala.

Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu telefonicznego z duchownymi stosownymi do wyznania. Wykaz kościołów i związków wyznaniowych (stanowiący załącznik nr 1 do opisu) znajduje się na tablicach ogłoszeń w oddziałach.

 

LOKALIZACJA PRZY ULICY MEDYKÓW 14

Szpital zapewnia pełną opiekę duszpasterską przy łóżku chorego oraz możliwość korzystania z Kaplicy Szpitalnej, która zlokalizowana jest na parterze (obok Centralnej Izby Przyjęć). Opiekę duszpasterską dla pacjentów wyznania rzymsko-katolickiego sprawuje o. Kapistran Krzysztof Gogola z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów ul. Panewnicka 76, 40-760 Katowice-Panewniki tel. 32 2526870 lub 32 2525291.

Msze święte odprawiane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Oddziałach szpitalnych. Sakramenty:

- Komunia święta – codziennie w Oddziałach szpitalnych w godzinach porannych.
- Spowiedź – codziennie w Oddziałach w godzinach porannych oraz pół godziny przed Mszą Świętą (w zakrystii).
- Namaszczenie chorych – na wyraźne życzenie chorego lub rodziny codziennie w Oddziałach szpitalnych w czasie obchodu na Oddziale, codziennie po Myszy Św., w nagłych wypadkach na wezwanie (kontakt 605-341-814).

Wykaz kościołów i związków wyznaniowych (stanowiący załącznik nr 1 do opisu) znajduje się na tablicach ogłoszeń w oddziałach.