przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kontakt:

Sekretariat

32 789 45 66

Pielęgniarz koordynujący

32 789 4575

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej funkcjonuje od stycznia 2011 roku. Zadaniem oddziału jest rehabilitacja neurologiczna wczesna i przewlekła pacjentów po ostrym uszkodzeniu mózgu i rdzenia kręgowego. Zasadą pracy w oddziale jest kompleksowa rehabilitacja w oparciu o współpracę: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, logopedy, psychologa i terapeuty zajęciowego.

Celem działalności Oddziału jest przywracanie sprawności i niezależności pacjentom, którzy trafiają na oddział z porażeniami kończyn, zaburzeniami mowy, połykania, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przyjmujemy pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi zarówno we wczesnych jak i w przewlekłych stanach choroby (warunkiem przyjęcia na rehabilitacje przewlekłą jest odbycie wcześnej rehabilitacji neurologicznej w jednym z oddziałów rehabilitacji stacjonarnej).

Oddział dysponuje 16 łóżkami.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział przyjmuje pacjentów we wczesnym okresie (tzn. najdalej do 30 dni od wypisu z oddzialu leczenia w fazie ostrej) po udarach mózgu, krwotokach mózgowych, operacjach naczyniowych - tętniaków mózgu, z niedowładami i porażeniami kończyn w wyniku chorób neurologicznych. Terapia prowadzona w oddziale bazuje na podejściu neurorozwojowym i stymuluje plastyczność mózgu.

Fizjoterapeuci pracują z pacjentami za pomocą terapii:
1.    Terapia metodą NDT- Bobath dla dorosłych celem hamowania patologicznych wzorców ruchowych i torowania prawidłowych reakcji z OUN,
2.    Terapia metodą PNF (Proprioceptive neromuscular facilitation) - stymulacja zgodna z zasadami neurorozwojowymi dla ośrodkowego układu nerwowego,
3.    Metoda Biofeedbacku (dodatniego sprzężenia zwrotnego) za pomocą aparatu "Hand tutor" celem ćwiczeń niedowładnej ręki,
4.    Praca nad zaburzeniowymi strukturami mięśniowymi zgodnie z zasadami terapii manualnej wg. Kaltenborna-Ejventa.
5.    Kinezjotaping- plastrowanie w celu zapobiegania podwichnięcia stawu barkowego przy wiotkim porażeniu kończyny górnej.
6.    Terapia niedowładnej ręki jest wspomagana przy pomocy urządzenia do wizualizacji wirtualnej z rękawicą "Hand-Tutor" i program komputerowy

Psycholog ze specjalnością neurologiczną przeprowadza:
•    Diagnostykę i terapię funkcji kognitywnych (np. pamięci, uwagi, funkcji językowych),
•    Ocenę stanu emocjonalnego pacjentów oraz terapię zaburzeń nastroju (m.in. depresji).

Neurologopeda zajmuje się:
•  Diagnostyką i terapią zaburzeń mowy i połykania,
•  Diagnostyką i terapią zaburzeń komunikacji z uszkodzeniem półkuli niedominującej mózgu,
•  PNF - proprioceptywną terapią orofacialną i oddechową przy zaburzeniach połykania i dysartrii w przypadku niedowładów i porażeń mięśni gardła i języka,
•  Masażem mięśni twarzy wg terapii Castillo-Moralesa,
•  Metodą kinezjologii edukacyjnej Dennisona-wspomaganie interakcji między półkulami mózgu (przy zaburzeniach uwagi i orientacji wzrokowo-przestrzennej).

Do zadań Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej należy:
• udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności rehabilitacji neurologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych,
• zapewnienie chorym po udarze mózgu z chorobami współistniejącymi kontynuacji leczenia oraz przedłużonej rehabilitacji poudarowej,
• rehabilitacja w wybranych przypadkach chorób pozapiramidowych, choroby Alzhaimera oraz innych otępień,
• współpraca z Zakładem Neurorehabilitacji Klinicznej w zakresie usprawniania ruchowych, neuropsychologicznych i neurologopedycznych funkcji mózgu po leczeniu ostrej fazy udaru mózgu, schorzeń pozapiramidowych oraz otępień,
• udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
• współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie dodatkowej diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych i ciężkich przypadków.

Szkolenia specjalizacyjne z zakresu rehabilitacji neurologicznej dla lekarzy
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej stale się rozwija.  Dzięki aktywnym staraniom uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu rehabilitacji neurologicznej.

broszura "UDARatować Życie"

https://posilkiwchorobie.pl/neurologia/udaratowac-zycie-poradnik-dla-osob-po-udarze-mozgu-ich-rodzin-i-opiekunow/?fbclid=IwAR3MSZU5a9x3ApH2tWJAJvSBNIYhtJr-372RO3g2XLC1PAczRRMG4imm4T4

Nasza Kadra

Dr n. med. Sylwia Szostek - Rogula
Lekarz Kierujący Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej
Mgr piel. Krzysztof Pajor
p. o. Pielęgniarza koordynującego Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej