przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym

Kontakt:

Pielęgniarka oddziałowa

32 7894 571

Pielęgniarka odcinka świadczeń jednodniowych

32 7894 624

Kwalifikacja do leczenia Trombektomią mechaniczną

Dyżurny neurolog - koordynator terapii u pacjentów z udarem mózgu - telefon całodobowy

795 129 534STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

•    Oddział Neurologii
•    Pododdział Udarowy
•    Odcinek Świadczeń Jednodniowych
•    Poradnia Neurologiczna i Wtórnej Prewencji Udaru Mózgu
•    Poradnia Chorób Mięśni

Oddział Neurologii dysponuje 21 łóżkami (w tym 2 to łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego) dla chorych wymagających diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych.

W Oddziale Neurologii udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne obejmujące kompleksową diagnostykę i leczenie szerokiego spektrum chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera i inne otępienia, choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe), chorób demielinizacyjnych i autoimmunologicznych (np. stwardnienie rozsiane) oraz padaczki. Kompleksową opiekę nad chorymi uzupełnia zespół fizjoterapeutów, psycholog i neurologopeda.

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do ciągłego monitorowania stanu pacjenta oraz wspomagającą pracę układu krążenia i oddechowego.

W Oddziale Neurologii udzielane są również świadczenia jednodniowe. To oferta skierowana przede wszystkim do seniorów, dla których kilkudniowy pobyt szpitalny zazwyczaj wiąże się z wyjątkowym stresem.
Wśród zaawansowanych procedur medycznych, we współpracy z Oddziałem Neurochirurgii prowadzimy leczenie padaczki lekoopornej przy użyciu VNS (ang. Vagus Nerve Stimulation) i zaawansowanej choroby Parkinsona z DBS (ang. Deep Brain Stimulation)

Pododdział Udarowy dysponuje 20 łóżkami (w tym 5 to łóżka intensywnego nadzoru neurologicznego) dla chorych wymagających pilnej diagnostyki i leczenia udaru mózgu.

W Pododdziale Udarowym udzielane są stacjonarne świadczenia zdrowotne obejmujące kompleksową diagnostykę i leczenie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, a przede wszystkim ostrej fazy udaru niedokrwiennego i krwotocznego. Oddział pracuje w trybie stałego 24-godzinnego ostrego dyżuru. W leczeniu udaru mózgu stosowane są zgodnie ze światowymi standardami najnowocześniejsze metody tj. tromboliza dożylna i dotętnicza trombektomia mechaniczna (zabieg wykonywany jest w Zakładzie Radiologii UCK). Od 2023r. Oddział Udarowy został włączony do ogólnopolskiego programu pilotażowego leczenia endowaskularnego udarów niedokrwiennych mózgu (trombektomia mechaniczna) dla pacjentów z województwa śląskiego.

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego w Pododdziale Udarowym wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do ciągłego monitorowania stanu pacjenta oraz wspomagającą pracę układu krążenia i oddechowego. Pacjenci mają zapewnioną opiekę internistyczną oraz konsultacje kardiologiczne. Kompleksową opiekę nad chorymi uzupełnia zespół fizjoterapeutów, psycholog i neurologopedą, co pozwala już we wczesnym okresie na rozpoczęcie rehabilitacji ruchowej oraz terapii logopedycznej i psychologicznej.

Rocznie w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym leczonych jest ponad 1500 chorych, w tym około 500 chorych z udarem mózgu.

W obrębie Oddziału działają również pracownie:
•    Pracownia EEG
•    Pracownia EMG (wykonuje: badania mięśni [EMG] i elektroneurograficzne [szybkości przewodzenia we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych, ENG], próbę miasteniczną, badanie wzrokowych potencjałów wywołanych [VEP])
•    Oddział ma stały dostęp do Pracowni Tomografii Komputerowej i  Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Leczenie chorych wypisanych z Oddziału jest kontynuowane w ramach Poradni Neurologicznej i Wtórnej Prewencji Udaru Mózgu, gdzie jest również prowadzona kwalifikacja i leczenie w ramach szeregu programów lekowych.

 

PROGRAMY LEKOWE

•    leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (terapie infuzyjne, B90)
•    leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (B29)
•    leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy (B28)
•    leczenia pacjentów ze spastycznością kończyn z użyciem toksyny botulinowej typu A (B57)
•    leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (B67)
•    leczenia dorosłych pacjentów z potwierdzonym genetycznie rdzeniowym zanikiem mięśni, SMA (B102)

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

•    Działalność dydaktyczna dla studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest szpitalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dlatego jednym z jego podstawowych zadań poza działalnością leczniczą jest dydaktyka. W ciągu roku akademickiego realizowany jest program kształcenia studentów w zawodzie lekarza, a także fizjoterapeuty i neurobiologa. Większość zajęć odbywa się w języku polskim, rośnie również liczba studentów anglojęzycznych, których kształcimy w kilku programach nauczania (m.inn. Europen Program, Program Erasmus/Sokrates).
 
•    Działalność naukowo-badawcza
Obejmuje przede wszystkim dwa kierunki badawcze:
1.    dotyczące chorób neurodegeneracyjnych, przede wszystkim choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich oraz zespołów otępiennych o etiologii zwyrodnieniowej:
- skuteczność i bezpieczeństwo zaawansowanych metod leczenia choroby Parkinsona
- objawy pozaruchowe (zaburzenia snu, zaburzenia autonomicznego układu nerwowego, zaburzenia kontroli impulsów, zaburzenia neuropsychiatryczne) w chorobie Parkinsona, parkinsonizmach atypowych, drżeniu samoistnym oraz w dystonii pierwotnej
-aktywność fizyczna w chorobie Parkinsona
-diagnostyka zaburzeń funkcji poznawczych po 65 r.ż.
2.    dotyczące chorób autoimmunologicznych, przede wszystkim chorób demielinizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem stwardnienia rozsianego
•    Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii dla lekarzy
Oddział Neurologii posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z zakresu neurologii dla lekarzy, a także status oddziału szkolącego lekarzy innych specjalności w neurologii. Realizujemy również szkolenia indywidualne dla lekarzy z zakresu neurofizjologii (w Pracowni EMG/EEG) oraz praktyki zawodowe dla logopedów i psychologów.

•    Prowadzenie badań klinicznych nowych leków
Kolejnym obszarem działalności jest prowadzenie badań klinicznych, traktowanych jako możliwość dostępu do najnowszych biotechnologii medycznych, a także możliwość nabywania doświadczeń prowadzenia

 

Nasza Kadra

Dr hab. n med. Joanna Siuda
Lekarz Kierujący Oddziałem Neurologii z pododdziałem udarowym

Dr hab. n med. Agnieszka Gorzkowska, prof. SUM
z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem Neurologii z pododdziałem udarowym

Lic. Piel. Renata Czechelius
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii

Mgr Mariola Wyględacz
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Udarowego

Specjaliści:

Dr n. med. Magdalena Targosz-Gajniak
Dr n. med. Justyna Tabaka-Pradela
Dr n. med. Anna Walawska-Hrycek
Dr n. med. Weronika Galus
Dr n. med. Katarzyna Zawiślak-Fornagiel
Lek. med. Maja Patalong-Ogiewa
Lek. med. Aleksandra Kaczmarczyk
Lek. med. Justyna Gawryluk
Lek. med. Magdalena Błaszczyk
Lek. med. Tomasz Chmiela
Lek. Mateusz Toś
Lek. med. Alina Kwolek-Limańska
Lek. Izabela Bieniek
Lek. Patrycja Radecka

Rezydenci:

Lek. Marta Molenda
Lek. Wioletta Dziubak
Lek. Aleksandra Cieśla-Fuławka
Lek. Krzysztof Duda
Lek. Agnieszka Czyżewska
Lek. Michalina Rzepka
Lek. Jakub Malkiewicz
Lek. Anna Sławińska
Lek. Agata Dymek
Lek. Aneta Zontek
Lek. Szymon Pokora
Lek. Lydmillya Kucharenko