przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

Kontakt:

Sekretariat32 789 4731

Położna oddziałowa32 789 4721

Położna oddziałowa Bloku Porodowego


32 789 4723

 

HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Ginekologii i Położnictwa w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie został zorganizowany w 1974 roku pod kierownictwem prof. Eugeniusza Samochowca, wcześniej kierownika I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Zabrzu, jako II Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej. W 1979 roku oddział został podzielony na II Klinikę Ginekologii oraz I Klinikę Perinatologii i Położnictwa. W 1982 roku połączono obie kliniki, tworząc III Katedrę i II Klinikę Położnictwa i Ginekologii. W 2003 roku ponownie miał miejsce podział na Klinikę Perinatologii i Ginekologii oraz Klinikę Położnictwa i Ginekologii. W roku 2015 Klinika Perinatologii i Ginekologii została zlikwidowana. W chwili obecnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach istnieje Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oparta o Oddział Ginekologii i Położnictwa. Kierownikiem Kliniki oraz ordynatorem Oddziału jest prof SUM dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej obejmuje III i IV piętro Szpitala. Na III piętrze znajdują się dwa odcinki ginekologii operacyjnej, a także sekretariat, statystyka i Pracownia Ultrasonografii. Na IV piętrze mieści się: blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi (w tym wyodrębniona sala do cięć cesarskich), blok porodowy z 4 salami porodowymi, w tym jedna sala do porodów wodnych. Ponadto, odcinek patologii ciąży i odcinek położniczy. Oddział liczy łącznie 60 łóżek. Na parterze Szpitala zlokalizowana jest Izba Przyjęć Ginekologii i Położnictwa. Kadrę medyczną stanowi: pełniący obowiązki Ordynatora Oddziału prof. SUM dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, zastępca Ordynatora dr n. med. Łukasz Szwaczka, 8 starszych asystentów, 16 młodszych asystentów-rezydentów, a także 29 położnych i 1 pielęgniarka.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej jest ośrodkiem III stopnia referencyjności. W położnictwie zapewnia pełny zakres świadczeń w zakresie ciąży i porodu fizjologicznego, możliwość bezpłatnego odbywania porodów rodzinnych i w immersji wodnej, a także prowadzenie porodu z zastosowaniem bezpłatnego znieczulenia wziewnego i zewnątrzoponowego. Biorąc udział w Programie Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce, Oddział jako ośrodek najwyższego stopnia referencyjności zabezpiecza wyodrębnioną salę operacyjną do wykonywania cięcia cesarskiego w ciągłej gotowości operacyjnej jako zabezpieczenie porodów naturalnych, oraz do planowych cięć cesarskich, w tym w najtrudniejszych stanach położniczych. Codzienną praktyką są przyjęcia ciąż powikłanych przekazywanych ze szpitali o niższych stopniach referencyjności, ciąż wielopłodowych, porodów przedwczesnych, ciężarnych z poważnymi schorzeniami pozapołożniczymi, ciężarnych z rozpoznanymi wadami płodu.

Oddział zapewnia pełny zakres świadczeń w zakresie ginekologii zachowawczej i operacyjnej, a także onkologii ginekologicznej z zastosowaniem chirurgii klasycznej, laparoskopii i histeroskopii. Na Bloku Operacyjnym ginekologii wykonywane są operacje naprawcze w przypadkach zaburzeń statyki narządu rodnego, nietrzymania moczu, także z zastosowaniem taśmy beznapięciowej. Ponadto, laparoskopie diagnostyczne w podejrzeniu ciąży pozamacicznej, endometriozy czy zespołu policystycznych jajników, a także laparoskopie operacyjne obejmujące usunięcie niezłośliwych guzów jajnika, mięśniaków macicy, a także usunięcie trzonu macicy. Co więcej, wykonuje się diagnostykę histeroskopową zmian rozrostowo-przerostowych śluzówki macicy, a także operacje histeroskopowe usunięcia polipów, mięśniaków podśluzówkowych czy wycięcia przegrody macicy. W przypadkach nowotworów żeńskiego narządu płciowego wykonywane są zabiegi radykalnego usunięcia narządu rodnego z usunięciem węzłów chłonnych biodrowych, zasłonowych i okołoaortalnych. Personel medyczny Oddziału podejmuje się najtrudniejszych operacji onkologicznych w przypadkach nowotworów przerzutowych, także wielonarządowych i wznowy po operacjach nieradykalnych. Posiadając w zespole doświadczonych operatorów, także specjalistów z zakresu onkologii ginekologicznej ze stopniem naukowym profesora, wykonywane są bardzo trudne operacje wytrzewienia, będące ostatnią nadzieją dla chorych z odległymi przerzutami. Oddział przyjmujemy do leczenia operacyjnego osoby chore obciążone, z ciężkimi schorzeniami ogólnoustrojowymi, przypadki, w których inne oddziały nie podejmują się leczenia.

W chwili obecnej Oddział Ginekologii, Położnictwa i ginekologii Onkologicznej nie wykonuje ambulatoryjnych badań prenatalnych ani też urodynamicznych.


Do zadań Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej należy:

 

 1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych i wykonywanie zabiegów operacyjnych w ramach specjalności położnictwa i ginekologii, z uwzględnieniem pakietu onkologicznego,
 2. zapewnienie kobietom z ciążą powikłaną pełnej diagnostyki i leczenia na poziomie najwyższego stopnia referencyjności,
 3. prowadzenie porodu fizjologicznego, w tym rodzinnego, wodnego, z zastosowaniem znieczulenia,
 4. diagnostyka, rozpoznawanie i leczenie schorzeń wikłających ciążę u kobiet hospitalizowanych w Szpitalu,
 5. wykonywanie elektywnych cięć cesarskich u ciężarnych ze wskazaniami pozapołożniczymi,
 6. leczenie schorzeń narządu rodnego kobiety w zakresie chorób nowotworowych według najnowszych procedur i technik,
 7. przywracanie komfortu życia kobietom z zaburzeniem statyk dna miednicy mniejszej i nietrzymaniem moczu według najnowszych procedur i technik,
 8. współpraca z ośrodkami onkologicznymi w ramach leczenia pooperacyjnego (chemio i radioterapia),
 9. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
 10. prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
 11. współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,
 12. wykonywanie badań diagnostycznych ultrasonograficznych dla pacjentów działalności podstawowej Szpitala,
 13. rozwijanie technik, które służą oszczędzaniu unerwienia miednicy mniejszej w czasie rozległych zabiegów limfadenektomii biodrowo-zasłonowej wykonywanej w przypadkach onkologicznych wymagających rozszerzonego wycięcia narządu rodnego.


DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

W ramach zadań statutowych Oddział prowadzi dydaktykę przed i podyplomową, w tym zajęcia ze studentami anglojęzycznymi oraz kursy doskonalące dla lekarzy.

 

BLOK PORODOWY

Blok Porodowy umiejscowiony na IV piętrze, składa się z trzech sal porodowych, w tym z jednej umożliwiającej poród w środowisku wodnym. Sale porodowe dostosowane są do potrzeb pacjentek rodzących i wyposażone w odpowiednią aparaturę zapewniającą bezpieczeństwo oraz sprzęt ułatwiający poród. Najnowocześniejszy aparat kardiotokograficzny z opcją telemetrii pozwala na monitorowanie stanu matki i dziecka w trakcie porodu bez konieczności leżenia w łóżku, a wodoszczelne głowice umożliwiają rejestrację akcji serca dziecka w przebiegu porodu w wodzie. Scentralizowany Komputerowy System Nadzoru Okołoporodowego, pozwala na  monitorowanie czynności serca płodów kobiet rodzących, z możliwością diagnozowania sytuacji alarmowych i skutecznego rozpoznawania stanów zagrożenia ich życia. Sale porodowe wyposażone w nowoczesne łóżka porodowe, umożliwiają rodzącej wybranie optymalnej i wygodnej pozycji w czasie I i II okresu porodu. Piłki, worki sako i materace pomagają w rozluźnieniu mięśni dna miednicy, ułatwiając przebiegu porodu.

Posiadamy niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego tj. masaż, pozycje wertykalne, immersja wodna, muzykoterapia, Tens (nieinwazyjna przezskórna elektrostymulacja nerwów, skutecznie ograniczająca dolegliwości bólowe), środki farmakologiczne rozkurczowe i przeciwbólowe. Istnieje możliwość zastosowania znieczulenia wziewnego (gaz medyczny-mieszanina tlenu i podtlenku azotu) oraz znieczulenia zewnątrzoponowego, bezpłatnie po kwalifikacji położnika i anestezjologa.

Indywidualnemu podejściu personelu medycznego do każdej pacjentki sprzyja sporządzony przez nią Plan Porodu. Taki plan pacjentka może przygotować z położną lub lekarzem prowadzącym ciążę. To rodzaj dokumentu, w którym kobieta w sposób otwarty przedstawia swoje pragnienia odnośnie przebiegu porodu. Jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych to właśnie ona decyduje w jaki sposób chciałaby urodzić swoje dziecko. Plan porodu ułatwia współpracę i pozwala odpowiednio dostosować opiekę okołoporodową tak, aby poród był pięknym i satysfakcjonującym wydarzeniem w życiu każdej kobiety.

Pacjentce podczas porodu może towarzyszyć dowolna, wskazana przez Nią osoba, która powinna spełniać następujące warunki:

- jest przebrana w jednorazowy strój,

- jest zdrowa i nie wykazuje wyraźnych cech infekcji, mogącej stanowić zagrożenie dla pacjentek lub noworodków (gorączka, kaszel, katar, wysypka),

- wykazuje zdolność do współpracy z personelem medycznym Bloku Porodowego.

W przypadku konieczności wykonania cięcia cesarskiego, dysponujemy wyodrębnioną salą do cięć cesarskich. W wybranych sytuacjach możliwa jest obecność w sali operacyjnej najbliższej i wskazanej przez rodzącą osoby podczas wykonywania zabiegu cięcia cesarskiego.

Zapewniamy również całodobowy dostęp do lekarzy specjalistów w zakresie opieki nad noworodkiem (neonatologów), co gwarantuje pełne bezpieczeństwo najmniejszym pacjentom od pierwszych chwil po narodzinach. Propagujemy i aktywnie wspieramy pacjentki w karmieniu piersią. Doświadczony i profesjonalny personel medyczny, dostosowuje opiekę okołoporodową do potrzeb pacjentki i jej rodziny przy zachowaniu godności, prywatności i intymności zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.

 

Chcemy rozwijać się dla Ciebie i podnosić jakość opieki nad kobietą rodząca w UCK, dlatego prosimy o wypełnienie anonimowych Ankiet:


1. ANKIETY SZPITALNEJ -" Ocena satysfakcji kobiet objętych opieką okołoporodową" (którą otrzymasz w formie papierowej na Odcinku Położniczym)
2. ANKIETY - "GŁOS MATEK" Fundacji Rodzić po Ludzku, dostępną w formie elektronicznej na stronie -  http://ankieta.rodzicpoludzku.pl/

GENERATOR PLANU PORODU

Nasza Kadra

Dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski, prof. SUM
Lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Dr n. med. Łukasz Szwaczka
z-ca ordynatora Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Mgr Dorota Augustyn
p. o. Położnej oddziałowej Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Justyna Janta
Zatępca położnej oddziałowej Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Mgr Anna Stachulska
p.o. Położnej oddziałowej Bloku Porodowego
Bożena Wieczorek
p.o. Położnej oddziałowej Bloku Operacyjnego Ginekologii

 

Lekarze:


Lek. Bakon Igor

Lek. Barczyk-Wróblewska Katarzyna

Dr n. med. Cichoń Bartosz

Lek. Cichoń Tomasz

Dr n. med. Cygal Anna

Lek. Cyganek Tomasz

Lek. Fecko Martyna

Lek. Grzyb Maciej

Lek. Hartleb Maciej

Dr n. med. Jęda – Golonka Agnieszka

Dr n. med. Jędrzejko Maciej

Lek. Kapuśniak Ewa

Lek. Klimek Mateusz

Lek. Korona Katarzyna

Lek. Krawczyk Michał

Lek. Laskiewicz Michał

Dr n. med. Lemm Magdalena

Lek. Ławnicka Karolina

Dr n. med. Mackiewicz Mirosława

Lek. Matyja Miłosz

Lek. Miazga Wojciech

Lek. Pałka-Tomczak Aleksandra

Lek. Primer Beata

Lek. Rosa Olga

Dr n. med. Szanecki Wojciech

Lek. Szczepanek Katarzyna

Lek. Szostek Paula

Dr n. med. Szota Ryszard

Dr n. med. Wikarek Tomasz

Prof. dr hab. n. med. Witek Andrzej

Lek. Wiśniewska Marta

Lek. Zębalski Marcin

Dr n. med. Ziętek Jerzy

Dr n. med. Zieliński Tomasz