przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Oddział Endokrynologii Ginekologicznej

Jednostki szpitala > Oddziały > Oddział Endokrynologii Ginekologicznej

Kontakt:

Ustalanie terminów przyjęć na Oddział

32 789 4370

Sekretariat

32 789 4351

Położna oddziałowa

32 789 4371

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Oddział znajduje się na 7 piętrze Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, w lokalizacji przy ulicy Medyków 14 i dysponuje 18 łóżkami w salach z klimatyzacją i węzłami sanitarnymi. Oddział kierowany jest przez prof. dr hab. n. med. Pawła Madeja i liczy obecnie pięciu lekarzy specjalistów, trzech rezydentów i osiem położnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Wiodącymi tematami badawczymi są obecnie zagadnienia związane z zespołami androgennymi w tym z zespołem PCO w powiązaniu z adipokinami, zaburzeniami metabolicznymi, rolą czynnika AMH w PCOS i procesach rozrodu oraz wybrane zagadnienia okresu przekwitania. Diagnostyce podlegają także zaburzenia funkcji i budowy układu podwzgórze-przysadka- jajnik/nadnercza, zaburzenia różnicowania i rozwoju płci. Kompleksowe badania hormonalne i metaboliczne wykonywane są przeciętnie w czasie 4 dni hospitalizacji.

Diagnostykę zamyka wydanie Pacjentkom Karty Konsultacyjnej Ostatecznej zawierającej wszystkie wyniki badań, łącznie z badaniami oznaczanymi poza ośrodkiem zlecającym, w ramach konsultacji odbywających się w tut. Oddziale. Pacjentki już w dniu wypisu zostają poinformowane o konkretnej dacie i godzinie konsultacji. Istnieje możliwość przeprowadzenia natychmiastowej konsultacji psychologicznej i zapewnienia, w razie potrzeby, ciągłości spotkań przez cały okres pobytu Pacjentki, dzięki pracującemu w Oddziale psychologowi.

W ramach Kliniki funkcjonuje Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej, do której wymagane jest skierowanie lekarza POZ lub specjalisty świadczeniodawcy NFZ. Poradnia świadczy usługi z zakresu diagnostyki i terapii chorób endokrynologiczno-ginekologicznych, w szczególności zaburzeń osi podwzgórze-przysadka-jajniki. W jej ramach istnieje również możliwość wykonania konsultacji poszpitalnych.

 

DOROBEK NAUKOWY I DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

•    Kształcenie studentów Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie zajęć z ginekologii i położnictwa.
•    Prowadzenie zajęć fakultatywnych oraz zajęć w ramach studiów doktoranckich.
•    Prowadzenie kursów podyplomowych z zakresu endokrynologii ginekologicznej w ramach specjalizacji z położnictwa i ginekologii.
•    Prowadzenie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz z endokrynologii.
•    Umożliwienie odbywania stażu z zakresu endokrynologii ginekologicznej do wielu specjalizacji lekarskich.

Obecna tematyka badawcza:

•    Zaburzenia funkcji tarczycy i ich związek z pacjentkami chorującymi na PCOS.
•    Wady żeńskiego narządu rozrodczego w kontekście płodności i zaburzeń gospodarki hormonalnej.
•    Endometrium kobiet z PCOS jako nowy materiał do oznaczeń specyficznych białek.
•    Zespół bezdechu sennego i jego związek z PCOS.
•    Diagnostyka metabolicznej stłuszczeniowej choroby wątroby u pacjentek z PCOS w odniesieniu do parametrów ocenianych  w rezonansie magnetycznym.

 

Nasza Kadra

Prof. dr hab. n. med. Paweł Madej
Lekarz kierujący Oddziałem Endokrynologii Ginekologicznej

specjalista położnictwa i ginekologii,
specjalista endokrynologii

Dr hab. n. med. Grzegorz Franik
Zastępca lekarza kierującego Oddziałem Endokrynologii Ginekologicznej

specjalista położnictwa i ginekologii

Lic. położnictwa Izabela Maraj
p. o. Położnej oddziałowej Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej

 

KADRA:

Starsi asystenci:

•    Dr n. med. Dagmara Pluta - specjalista położnictwa i ginekologii, endokrynologii,
•    Dr n. med. Karolina Kowalczyk - specjalista położnictwa i ginekologii, w trakcie międzynarodowej specjalizacji z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej,
•    Dr Włodzimierz Kniewski - specjalista położnictwa i ginekologii,
•    Dr n. med. Łukasz Blukacz  - specjalista położnictwa i ginekologii,