przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Dostępność Architektoniczna Budynków

INFORMACJA NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH ZE WSKAZANIEM MOŻLIWYCH UTRUDNIEŃ W DOSTĘPIE I KORZYSTANIU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest umiejscowione w dwóch lokalizacjach w Katowicach – pierwsza lokalizacja znajduje się przy ul. Ceglanej 35, a druga lokalizacja przy ul. Medyków 14.

Ceglana 35

 • Szpital w lokalizacji przy ul. Ceglanej 35 składa się z trzech głównych budynków (budynek Instytut, budynek Wieża Komunikacyjna oraz budynek Klinika) przylegających do siebie bezpośrednio, połączonych ze sobą korytarzami.
 • Główne wejście do szpitala znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody oraz chodniki z nachyleniem odpowiednim dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdy dla samochodów osobowych i karetek, wejście wyposażone jest w szerokie automatyczne drzwi zewnętrzne wyposażone w czujnik ruchu.
 • Izba Przyjęć znajduję się na poziomie -1 w budynku Instytutu, prowadzi do niej droga dojazdowa dla karetek, która służy także jako dojazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Izba Przyjęć jest skomunikowana z pozostałymi budynkami poprzez korytarze oraz windy, które znajdują się w przylegającym budynku Wieży Komunikacyjnej.
 • Na oddziały szpitalne można dostać się zarówno windą, jak i schodami, które znajdują się w budynku Wieży Komunikacyjnej.
 • Lokalizacja poszczególnych oddziałów szpitalnych znajdujących się w budynku Kliniki jest jednopoziomowa.
 • Z wejścia głównego można dostać się do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter) co główne wejście do szpitala.
 • Poradnie znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze w budynku Instytutu, do których można dotrzeć poprzez klatki schodowe, jak i przy pomocy wind.
 • Przed wejściem głównym do szpitala znajdują się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie drzwi wejściowych.


Medyków 14

 • Szpital w lokalizacji przy ul. Medyków 14 składa się z czterech głównych budynków (budynek Główny Zespół Kliniczny, budynek Radiologia, budynek Centralne Laboratorium oraz budynek Centralna Apteka) przylegających do siebie bezpośrednio, połączonych ze sobą korytarzami.
 • Główne wejście do szpitala znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych, a wejście wyposażone jest w szerokie automatyczne drzwi zewnętrzne z czujnikiem ruchu. Dodatkowo pracownicy ochrony pełnią całodobowy dyżur i w razie potrzeby pomagają skorzystać z platformy dla niepełnosprawnych.
 • Centralna Izba Przyjęć oraz Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć znajdują się na parterze w dwóch różnych segmentach budynku Głównego Zespołu Klinicznego i prowadzą do nich podjazdy dla karetek bez schodów. Centralna Izba Przyjęć znajduje się w segmencie A, natomiast Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć znajduje się w segmencie B - obie izby przyjęć połączone są ze sobą korytarzem.
 • Na oddziały szpitalne można dostać się zarówno windą, jak i schodami, które znajdują się w obrębie centralnej klatki schodowej.
 • Lokalizacja poszczególnych oddziałów szpitalnych jest jednopoziomowa.
 • Z wejścia głównego można dostać się do toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, znajdującej się na tym samym poziomie (parter) co wejście główne szpitala.
 • Poradnie znajdują się na parterze i na pierwszym piętrze, do których można dotrzeć poprzez klatki schodowe, jak i przy pomocy wind.
 • Przed wejściem głównym do szpitala znajdują się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie drzwi wejściowych.