Nasi Specjaliści

Prof. Ewa Mrukwa-Kominek

Dyplom lekarski, doktorat i habilitację zdobyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2013 roku jest profesorem, pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz lekarza kierującego Oddziałem Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach.

Jest członkiem licznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, towarzystw naukowych, autorką lub współautorką ogółem 158 opublikowanych prac naukowych, w tym: 3 monografii i 2 rozdziałów książkowych. Zainteresowania badawcze prof. E. Mrukwy-Kominek dotyczą m.in. takich zagadnień jak: rogówka i powierzchnia oka, chirurgia refrakcyjna, jaskra, schorzenia siatkówki, alergiczne choroby oczu oraz zwyrodnienie plamki żółtej.

 

Dr Piotr Kucharzewski

Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jego praca doktorska dotyczyła sieciowania włókien kolagenowych rogówki. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wykonuje zabiegi: PRK, EBK, PTK, Epi-LASIK oraz cross-linking. Poza medycyną, jego pasje to kino, literatura faktu i historia.

 

Dr Beata Bubała-Stachowicz

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób rogówki. Wykonuje zabiegi chirurgii refrakcyjnej od czternastu lat. Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła jednoczesny zabieg fotokeratektomii refrakcyjnej i sieciowania włókien kolagenowych. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, bierze czynny udział w licznych szkoleniach i sympozjach krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa chirurgii Zaćmy i Refrakcji. Jej pasją są podróże i poznawanie nowych miejsc. Kocha przyrodę i kuchenne eksperymenty. Na co dzień wykonuje zabiegi korekcji laserowej - EBK, PRK, EPI-LASIK, LASEK oraz zabiegi sieciowania włókien kolagenowych rogówki: cross-linking.

 

Dr Łukasz Drzyzga

Jest specjalistą chorób oczu, doktorem nauk medycznych. Zajmuje się leczeniem i diagnostyką chorób okulistycznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń rogówki. Jego zainteresowania naukowe to: rekonstrukcja powierzchni oka po urazach i oparzeniach, przeszczepy rogówki i laserowa korekcja wad wzroku.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Refrakcyjnych. Uczestnik wielu zagranicznych i krajowych konferencji naukowych.

 

Dr Piotr Gościniewicz

Specjalista chorób oczu, doktor nauk medycznych. Od początku pracy zawodowej związany ze szpitalem klinicznym przy Ceglanej w Katowicach. Autor i współautor 17 publikacji oraz 44 doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Współautor trzech publikacji książkowych. Laureat nagrody Innovator - dla młodych okulistów oraz Nagrody dla Młodego Naukowca przyznanej przez komitet naukowy XXX Międzynarodowego Sympozjonu Retinologicznego w 2012 roku.

Do zainteresowań naukowych zalicza problemy związane z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym schorzeń przedniego odcinka gałki ocznej (w szczególności rogówki), laserowej korekcji wad wzroku oraz wykorzystania diagnostyki mikroperymetrycznej w okulistyce. Prywatnie miłośnik podróży oraz botaniki.

 

Dr Ewa Porwik

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest współautorem 12 publikacji, opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych polskich i o międzynarodowym zakresie oraz 10 wystąpień zjazdowych na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Jako studentka Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Lekarsko- Dentystycznego, jak również ze studentami anglojęzycznymi.

 

Agnieszka Urgacz-Lechowicz

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członkini Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy, Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także sekretarz Sekcji Okulistycznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Autorka licznych publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych.

 

Joanna Wasiak

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Przeprowadza kwalifikacje do zabiegów chirurgii refrakcyjnej oraz kontrole pacjentów po zabiegach chirurgii refrakcyjnej.

Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem chorób przedniego odcinka oka. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS – European Society of Cataract and Refractive Surgery).