Cennik

Cennik usług wykonywanych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachobowiązujący od 26 maja 2017 roku

 

 

Laserowa chirurgia rogówki - refrakcyjna - Cena za jeden zabieg
1. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu laserowej chirurgii rogówki - refrakcja 250,00 zł
2. LASIK 2 500,00 zł
3. LASIK + WASCA (fotoablacja oparta o aberrację oka) 2 700,00 zł
4. EPI-LASIK 2 500,00 zł
5. LASEK 2 000,00 zł
6. LASEK + WASCA (fotoablacja oparta o aberrację oka) 2 300,00 zł
7. LASEK + TOSCA (fotoablacja oparta o topografię rogówki) 2 300,00 zł
8. PRK (fotokeratektomia refrakcyjna) 1 500,00 zł
9. PRK + WASCA (fotoablacja oparta o aberrację oka) 1 700,00 zł
10. PRK + TOSCA (fotoablacja oparta o topografię rogówki) 1 700,00 zł
11. EBK 2 500,00 zł
12. EBK + WASCA (fotoablacja oparta o aberrację oka) 2 700,00 zł
13. EBK + TOSCA (fotoablacja oparta o topografię rogówki) 2 700,00 zł
14. TOSCA (fotoablacja oparta o topografię rogówki) 1 500,00 zł
15. Wizyty kontrolne po zabiegu laserowym dla pacjentów nieubezpieczonych 150,00 zł
16. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu wszczepu soczewki ICL 300,00 zł
17. Wszczepienie soczewki Staar ICL VICMO V4C Myopic spherical (z otworem)1 4 000,00 zł
18. Wszczepienie soczewki Staar ICL V4B Hyperopic (bez otworu)2 4 900,00 zł
19. Wszczepienie soczewki Staar ICL Myopic toric (z otworem)3 5 300,00 zł
20. Wszczepienie soczewki Staar ICL Hyperopic toric (bez otworu)4 7 200,00 zł

1 Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu należy dokonać przedpłaty w wysokości 3.000,00 zł.
2 Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu należy dokonać przedpłaty w wysokości 3.800,00 zł.
3 Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu należy dokonać przedpłaty w wysokości 4.100,00 zł.
4 Co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem zabiegu należy dokonać przedpłaty w wysokości 5.700,00 zł.

 

 

Laserowa chirurgia rogówki - terapeutyczna - cena za jeden zabieg
1. PTK (fotokeratektomia terapeutyczna) 1 000,00 zł
2. PTK + PRK (fotokeratektomia terapeutyczna z fotoablacją refrakcyjną) 1 500,00 zł
3. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu CROSS-LINKING lub PRK+CROSS LINKING (dwoje oczu) 225,00 zł
4. CROSS LINKING (sieciowanie włókien kolagenowych rogówki) 1 600,00 zł
5. PRK + CROSS LINKING (sieciowanie włókien kolagenowych rogówki z fotokeratometrią refrakcyjną) 3 500,00 zł
6. PTK + CROSS LINKING (sieciowanie włókien kolagenowych rogówki z fotokeratometrią terapeutyczną) 2 100,00 zł
7. Badanie kwalifikacyjne do zabiegu wszczepienia pierścieni śródrogówkowych INTACS 250,00 zł
8. Wszczepienie pierścieni śródrogówkowych INTACS 5 5 800,00 zł
9. Wszczepienie pierścieni śródrogówkowych INTACS + CROSS LINKING 7 300,00 zł

Pacjenci zapisani przed dniem 01.03.2016 r. na wyżej wymienione zabiegi regulują płatność za zabieg wg cennika obowiązującego na dzień 29.02.2016 r.